อบรมสร้าง App สำหรับ iPhone/iPad

Print

อบรมสร้าง iOS App (iPhone/iPad) สำหรับผู้เริ่มต้

รับทั้งบุคคลทั่วไปและนักศึกษา การฝึกอบรม Training เน้นการปฏิบัติ (Workshop) กับเครื่อง Mac ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Mac มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (KMUTNB) นักศึกษา ค่าลงทะเบียนพิเศษเพียง 2,xxx บาท เท่านั้น

คลิกดูรายละเอียด