หนังสือ การเขียนแอ็ป สำหรับ Android, iPhone/iPad

Print

หนังสือสอนการเขียน App สำหรับมือถือ SmartPhones/Tablet แบ่งเป็น 2 เล่ม คือ Android และ iPhone/iPad (iOS)

เนื้อหาตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้น การติดตั้งโปรแกรม
การเขียนโปรแกรม
การสร้างหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้ (ปุ่มกด ภาพ เมนู...)
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ท การใช้กล้อง การเปิดวิดีโอมัลติมีเดีย ฯลฯ
จนไปถึงการอัพส่งขึ้น Play Store และ App Store
อื่นๆ...

สนใจหนังสือ คลิกที่นี่

 

ตัวอย่างเนื้อหาและ workshop ในเล่ม